Edit Content
Dizajnujeme vaše zážitky!

Kontakt

Tešíme sa na stretnutie!

info@prmanagement.sk
+421 917 340 672

Peter Roško
peter@prmgmt.sk

Vlado Jančovič
vlado@prmgmt.sk

Fakturačné údaje:

PR MGMT s .r. o. 
Bernolákova 7896/13
811 07 BRATISLAVA 1
IČO: 45 984 719
IČ DPH: SK2023162438
DIČ: 2023162438

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
SK4211110000001116164001

Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
SK7875000000004032403005

Kontaktujte nás

Stretnime sa, zavolajme si, napíšte nám

Kontakt

Fakturačné údaje

Copyright © 2024 PR MGMT